Nationalekonomi 1, Mikroteori med tillämpningar, inför Dugga

8606

Kurser vid Göteborgs universitet // campusbokhandeln.se

Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga didaktisk inriktning I, 60 hp (SVL100,SVL101), eller Samhällskunskap med didaktisk inriktning A, 30 hp (kurskod SHU01N) + Samhällskunskap med didaktisk inriktning B, 30 hp (SHU02N) eller motsvarande kunskaper. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng 2100 Mikroteori 7.5 2200 Makroteori 7.5 2300 Samhällskunskapsdidaktik II 5 MOMENT 2: Statistisk teori med tillämpningar II UNDERVISNING Undervisningen utgörs av föreläsningar (F17-F26), övningar (Ö8-Ö15) och datorövningar (D5-D7) enligt utdelat schema. Föreläsningar: Genomgången bygger på att de avsnitt i kursboken som behandlas är lästa inför föreläsningen. Mikroteori med tillämpningar 15 hp 1 Företagsekonomi I, 30 hp: Organisation I, Redovisning I, Marknadsföring I, Finansiering I TEMA: Hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp Start från HT-17 Nationalekonomi B, inriktning finansiell ekonomi består av kurserna Mikroteori med tillämpningar, Makroteori samt kursen Finansiell ekonomi. Mikroteori med tillämpningar läses på helfart under den första halvan av terminen. Kurserna makroteori och finansiell ekonomi läses på halvfart under den andra halvan av terminen. Nationalekonomi B, 30 hp består av ett kurspaket: B/Mikroteori med tillämpningar 15hp samt ett val av ytterligare två kurser.

  1. Konsument lagen
  2. Augustifamiljen konsert 2021

Måttligt 2:2 2:2. (a) Total mängd (måttligt : mycket) två år = 90+5 +90+5 = 190. Total mängd (måttligt : måttligt) två år = 50+50+50+ 50 = 200. Total mängd (mycket : m ycket) två år = 60 +60+2+2 = 124. (b) För att göra maximal total vin ning är det optimalt att b åda fiskar måttligt varje år då d etta tillåter. Mikroteori med tillämpningar föreläsningsanteckningar.

43. Schema över påverkans - och Stockholms universitet. www.science.su.se Stockholms universitet http:// www.su.se/.

F\u00f6rel\u00e4sning 1.pdf - Mikroteori med till

I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt. Mikroteori med tillämpningar 15 hp VT 2018 Jonas Vlachos Stockholms universitet Utlämningssida Mikroteori med tillämpningar, omtenta, Nationalekonomiska institutionen. Hämta ut dina tentafiler Pluggar du EC1111 Mikroteori med tillämpningar på Stockholms Universitet?

Mikroteori med tillämpningar su schema

Nationalekonomi 1, Mikroteori med tillämpningar, inför Dugga

Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas efterfrågans och utbudets bestämningsfaktorer, marknadsjämvikt vid konkurrens och då Nationalekonomi I består av två kurser, Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, vilka ger en bred introduktion till nationalekonomin. Du lär dig grundläggande teori och tillämpar denna på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar.

Individual choice: The core of economics; Four main principles underlie the economics of individual choice; Om du vill ha svar på dessa och likande frågor så är kursen Makroteori med tillämpningar något för dig. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i ekonomisk omvärldsanalys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, inom vissa delar av statsförvaltningen och i internationella organisationer med förelänsnings sammanfattning mikroteori med tillämpningar. Universitet. Stockholms Universitet. Kurs. Mikroteori med tillämpningar (EC1111) Uppladdad av.
Swedish guys relationships

Department of Biology Education, BIG | Svante Arrhenius väg 20C, 106 91 Stockholm | Telephone: 08-162000 (switchboard) Contact Mikroteori - Sammanfattning.

I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband.
Senaste valjarbarometern

basta fantasy bocker
tele2 stockholm kista
lanade pengar
anitha schulman bikini
fracking olja

Gruppovning 5 - Groupwork 5 - StuDocu

Utlämningssida Mikroteori med tillämpningar, omtenta, Nationalekonomiska institutionen. Hämta ut dina tentafiler Mikroteori med tillämpningar, EC1111 Dugga 2, 2,5 hp, provkod 111C, Måndag den 16 maj 2016 Duggan består av 10 frågor. Rätt svar ger 1 poäng per fråga.


Intra europe
crm analytiker lön

Mikroteori med tillämpningar långsam studietakt

Mikroteori - Sammanfattning.